Havainnot

Valitse päivät

Tutustu mittausasemalla tehtyihin havaintoihin!

Hiilipuu sijaitsee todellisuudessa Hyytiälän SMEAR II -metsäasemalla ja siellä vallitsevat sääolosuhteet vaikuttavat sen hiilivuohon. Asemalla havainnoidaan jatkuvasti näitä olosuhteita ja puiden hiilivuota. Tällä sivulla voit visualisoida mittaustuloksia ja siten tutkia kyseisiä havaintoja, sekä hiilivuota ja sen komponentteja. Valitsemalla päivämäärät voit visualisoida havainnot tietyllä ajanjaksolla ja halutessasi ladata ne myös omalle koneelle.

Lisää havaintoaineistoa ovat saatavilla SmartSMEAR-sivuilla.