Hoppa till innehåll

Koldioxidhalt

Uteluftens koldioxidhalt är för närvarande cirka 385 ppm och stiger med cirka 2 ppm per år. På den norra hemisfären varierar koncentrationen något med årstiderna. Lägst är den sommartid då kolsänkan är som starkast och högst är den vintertid, då uppvärmingen av husen bidrar till att höja koldioxidkoncentrationen.

Koldioxidhalten varierar också en aning under dygnet och är som lägst vid middagstid då assimilationen är som störst och atmosfären väl omblandad. Under vindstilla nätter blandas atmosfären inte och då är koldioxidhalten högst nära markytan, där koldioxid frigörs.