Hoppa till innehåll

Lufttemperatur

Kraftiga ändringar i strålningen får till stånd en årstidsrytm också för lufttemperaturen. Temperaturerna är som högst och som lägst omkring en månad efter strålningens högsta och lägsta lägen. I de boreala regionerna har också jordens temperatur en kraftig årstidsrytm.

Strålningens dygnsrytm kommer till synes i lufttemperaturens variationer. Solen strålar på jordytan, men samtidigt strålar jorden ut värmestrålning i rymden. Under soliga och molnfria dagar dominerar solstrålningen, men då kvällen kommer svalnar luften som en följd av jordens värmestrålning, samtidigt som solstrålningen blir svagare. Därför är det typiskt för soliga och molnfria dagar att temperaturen snabbt sjunker och stiger.

I ekologiska studier används många olika slags teknik för att mäta temperaturen. Det är emellertid överraskande svårt att mäta temperaturen om man vill göra det med under en 0,1 grads noggranhet. Sensorn värms av ljus, så den måste skyddas noggrant mot värmestrålning. Förutom med tiden varierar temperaturen också med platsen: en temperatur uppmätt i en punkt representerar inte nödvändigtvis temperaturen i ett helt område. Gå till Observationer och se de lufttemperaturmätningar som gjorts på Hyytiälä Skogsstation.