Hoppa till innehåll

Markens temperatur

Markens temperatur ändras långsamt. Nära markytan är temperaturvariationerna kraftigare än djupare ner. Följaktligen är ytjorden på sommaren varmare och på vintern kallare än djupare liggande jordskikt.

Markens temperatur följer förändringar i lufttemperaturen med en fördröjning som ökar ju djupare ner man går. Vid markytan är variationen större än på t.ex. en halv meters djup.

På sommaren kan markytan ha en temperatur av 15–20°C samtidigt som temperaturen djupare ner är ca 10°C. På vintern är temperaturen djupt nere i marken 1–2°C, eftersom ett snöskikt isolerar mot kalla lufttemperaturer.

Markens temperatur mäts med likadana system som lufttemperaturen, men i synnerhet i marken varierar temperaturen mycket. Därför representerar ett resultat på en mätplats inte ett helt område, utan endast ifrågavarande punkt. Markens temperatur varierar också mycket med olika djup, så det är viktigt att temperaturgivaren placeras exakt på önskat djup.