Hoppa till innehåll

Hur kan vi modell marksandningen?

Efter flera år av matningar får man en hel del information om markrespirationen. Vi vet ungefär hur hastighet av marksändningen bestäms av de förandrare miljöförhållanden. Markrespirationen förändringar exponentiell när temperatur ökar och detsamma gäller för växt andning. Marks respiration fördubblar ungefär när temperatur stiger 10 grader. Responsen på temperatur kan falla när marken vattentillgången (REW) är låg. Mikrober bryter ner det organiska materialet och detta sker i markvatten på utan av partiklarna. sönder dött organiska material, vilket sker av markvatten. I torra marken den rörelse av mikrober saktar ner och det reducerar markrespirationen. Växternas rötter andning saktar ner också i det torka landet.

Effekten av temperatur and lufthastighet för marksandningen (R) kan uttryckas som en matematisk ekvation:

R = Max { 0 , f(REW) * r0 * q10T/10 – cr

R beskrives marksandning av kol, var r0 =1.1 µmol m–2 s–1, q10=2.4, cr=0.5 µmol m–2 s–1 och

f(REW) = Min { 1,  Max { 0,  (REW+drew) / REWcrit } }

var drew=0.1 och REWcrit=0.6.

Mer information om marksandningen hittar du i artiklen: Pumpanen, J., Ilvesniemi, H. and Hari, P. 2003. A process-based model for predicting soil carbon dioxide efflux and concentration. Soil Science Society of America.