Hoppa till innehåll

Ganska svår frågesport

1. Då markens fuktighet sjunker får det klyvöppningarna att sluta sig, vilket gör fotosyntesen långsammare.

 
 

2. Då luftfuktigheten är låg tillsluter växterna sina klyvöppningar för att hindra avdunstning. Detta sänker också assimilationens hastighet.

 
 

3. Vilka miljöfaktorer inverkar på hur snabbt organiskt material på marken bryts ned?

 
 
 
 

4. Växternas potentiella förmåga att assimilera betyder den maximala nivån för fotosyntesens hastighet. Den varierar under de olika årstiderna och på den inverkar främst den senaste periodens.

 
 
 
 

5. Ljuset har en mättande effekt på fotosyntesen. Det innebär att under svaga ljusförhållanden kommer fotosyntesen att bli nästan lineärt snabbare då mängden ljus ökar. Då ljusmängden redan är stor kommer en ytterligare ökning att göra fotosyntesen endast litet snabbare.

 
 

6. Kombinationen av låga temperaturer och intensivt solljus tidigt på våren är en svår tid för växterna.

 
 

7. Låga växter, mikroberna i marken och markens funktioner i allmänhet drar under vintern nytta av.
Välj ett alternative.

 
 
 
 

8. Växterna öppnar sina klyvöppningar för att hindra en för stor avdunstning.

 
 

9. Då VPD ökar blir assimilationen långsammare eftersom växten tillsluter sina klyvöppningar.

 
 

Question 1 of 9