Hoppa till innehåll

Lätt frågesport

Testa vad du lärt dig!

I slutet av frågesporten ser du ditt resultat och de rätta svaren.

1. Då växter växer binds kol till växtens biomassa.

 
 

2. Växternas andning frigör syre.

 
 

3. Markens aktivitet och därmed också dess andning, alltså koldioxidutsläppen, är som intensivast då. Välj ett alternative.

 
 
 
 

4. Vilka miljöfaktorer inverkar på hur snabbt organiskt material på marken bryts ned? Välj.

 
 
 
 

5. Under fotosyntesen bildas socker av kol och vatten. Kolet kommer från. Välj ett alternativ.

 
 
 
 

6. Fotosyntesen är som intensivast. Välj ett alternative.

 
 
 
 

7. Då växterna assimilerar avlägsnar de kol ur atmosfären. Välj det ena.

 
 

8. Andningens hastighet sjunker då temperaturen stiger.

 
 

9. Växterna assimilerar atmosfärens koldioxid till organiska föreningar med hjälp av energi från. Välj ett alternative.

 
 
 
 

Question 1 of 9