Hoppa till innehåll

Modell

Efter flera år av mätningar får man en hel del av information om växtens andning. Vi vet ungefär hur hastighet av växt andningen bestäms av de förändrade miljöförhållandena. Växt andningen förändringar exponentiell när temperatur ökar. Responsen på temperatur kan falla när marken vattentillgången (REW) är låg.

Dessa relationer kan uttryckas som en enkel matematisk ekvation:

R = Max { 0,  f(REW) * r0 * q10(T/10) – cr }

R betyder andningshastigheten (dvs CO2 -utsläpp från andning), T är temperatur och REW, markens vattenhalt. På vår mätstation i Hyytiälä, r0=1.6 µmol m–2 s–1, q10=1.5, cr=0.8 µmol m–2 s–1 och

f(REW)= Min {1,  Max { 0,  (REW+drew) / REWcrit } }

var drew=0.05 och rewcrit=0.35.