Siirry suoraan sisältöön

Kasvihengityksen mallittaminen

Vuosien mittaaminen on tuottanut paljon tietoa hengityksestä. Tiedämme suurin piirtein, miten hengitysnopeus määräytyy vaihtuvissa ympäristöolosuhteissa. Hengitysnopeus määräytyy lähinnä lämpötilasta (T), jonka suhde hengitykseen on eksponentiaalinen. Hengitystasoa laskee kuitenkin alhainen maaveden määrä (REW).

Hengityksen riippuvuudet ympäristötekijöistä voidaan ilmaista suoraviivaisilla ja yksinkertaisella matemaattisella mallilla käyttäen Hyytiälässä mitattua lämpötilaa ja maan vesiolosuhteita:

R = Max { 0,  f(REW) * r0 * q10(T/10) – cr }

R tarkoittaa hengitysnopeutta eli hengityksen aiheuttamaa hiilidioksidipäästöä. Mittausasemallamme Hyytiälässä r0=1.6 µmol m–2 s–1, q10=1.5, cr=0.8 µmol m–2 s–1 ja

f(REW)= Min {1,  Max { 0,  (REW+drew) / REWcrit } }

jossa drew=0.05 ja rewcrit=0.35.