Hoppa till innehåll

Miljöfaktorer

För att man ska kunna förstå och förutspå biologiska processer av den typ assimilationen utgör är det nödvändigt att man känner till de miljöfaktorer som inverkar på processerna.

Jordens rörelse i förhållande till solen får till stånd att miljöbetingelserna växlar kraftigt. Solstrålningens växlingar under året och dygnet styr växlingarna i temperatur och luftfuktighet, temperaturen följer med fördröjning ändringarna i solljuset, medan dygnets minimitemperatur för sin del bestämmer luftfuktigheten.

Ljuset styr också hur ekosystemen i haven och på land fungerar, vilket å sin sida inverkar på koldioxidhalten.I huvudsak beror variationerna i koldioxidhalten emellertid inte på ljuset, utan på mänsklig verksamhet, såsom uppvärmning av hus under det norra halvklotets vinter, samt på andra fossila utsläpp.

Miljöfaktorernas grundläggande principer har behandlats bl.a. i boken: Hari P, Heliövaara K, Kulmala L (Eds.) 2013. Physical and Physiological Forest Ecology. Springer Science+Business Media