Hoppa till innehåll

Ganska lätt frågesport

1. Växternas andning frigör syre.

 
 

2. Andningens hastighet sjunker då temperaturen stiger.

 
 

3. Då luftfuktigheten är låg tillsluter växterna sina klyvöppningar för att hindra avdunstning. Detta sänker också assimilationens hastighet.

 
 

4. Växternas andning är en process på cellnivå där kemisk energi fås genom.

 
 
 
 

5. Vilka fördelar har barrträd av att klara sig i boreala växtförhållanden?

 
 
 
 

6. Under fotosyntesen bildas socker av kol och vatten. Kolet kommer från. Välj ett alternative.

 
 
 
 

7. Då växter växer binds kol till växtens biomassa.

 
 

8. Eftersom koldioxid kommer in i växten genom klyvöppningarna går assimilationens hastighet långsammare då klyvöppningarna tillsluts.

 
 

9. En hög vattenhalt i jorden sänker assimilationens hastighet.

 
 

10. Vilka miljöfaktorer inverkar på hur snabbt organiskt material på marken bryts ned?

 
 
 
 

Question 1 of 10