Siirry suoraan sisältöön

Melko helppo visa

1. Kasvihengitys on solutason prosessi, jossa kemiallista energiaa saadaan

 
 
 
 

2. Mitkä ovat maahengityksen päätekijät?

 
 
 
 

3. Yhteytys on kiivainta

 
 
 
 

4. Yhteytyksen päivänaikaiseen vaihteluun vaikuttavat lähinnä muutokset

 
 
 
 

5. Mitkä tekijät ajavat yhteyttämistä?

 
 
 
 

6. Kasvin hengitystasoa laskee runsas maaveden määrä.

 
 

7. Minkä ympäristötekijöiden muutokset vaikuttavat ilmarakojen aukioloon?

 
 
 
 

8. Monilajinen pienieliöstö elää maassa hajottaen orgaanista ainetta ja siten vapauttaen hiilidioksidia.

 
 

9. Kasvien hengitys vapauttaa happea.

 
 

10. Hengitysnopeus laskee lämpötilan noustessa

 
 

Question 1 of 10