Hoppa till innehåll

Svår frågesport

1. Bladytan växer då skogen blir gammal, vilket leder till att skogens totala assimilationsavkastning sjunker.

 
 

2. Då markens fuktighet sjunker får det klyvöppningarna att sluta sig, vilket gör fotosyntesen långsammare.

 
 

3. Då VPD ökar blir assimilationen långsammare eftersom växten tillsluter sina klyvöppningar.

 
 

4. Luften är fuktig då VPD-värdet är högt.

 
 

5. På våren då vintervilan upphör återställs vätskebalansen i cellerna, fotosyntesfunktionen återupplivas stegvis och vattenförbrukningen kontrolleras strikt.

 
 

6. Ljuset har en mättande effekt på fotosyntesen. Det innebär att under svaga ljusförhållanden kommer fotosyntesen att bli nästan lineärt snabbare då mängden ljus ökar. Då ljusmängden redan är stor kommer en ytterligare ökning att göra fotosyntesen endast litet snabbare.

 
 

7. I princip gäller att ju mer koldioxid, desto mer assimilation, om miljöförhållandena annars är gynnsamma.

 
 

8. Kombinationen av låga temperaturer och intensivt solljus tidigt på våren är en svår tid för växterna.

 
 

9. REW beskriver vilken mängd vatten som är användbar för växterna.

 
 

Question 1 of 9