Siirry suoraan sisältöön

Haastava visa

1. Yhteyttämistä ei suotuisissakaan olosuhteissa tapahdu, jos edellisenä yönä lämpötila on ollut alle

 
 
 
 

2. Keväällä talvilevon purkautumisen aikaan solujen nesteytystä palautetaan, yhteytyskoneistoa elvytetään asteittain ja vedenkäyttöä kontrolloidaan tiukasti.

 
 

3. Ilman kosteuden ollessa alhainen kasvit sulkevat ilmarakojaan estääkseen haihtumista. Tämä laskee myös yhteytysnopeutta.

 
 

4. Ilman kuivuessa haihdunta hidastuu.

 
 

5. REW kuvaa kasveille käyttökelpoisen veden määrää.

 
 

6. VPD:n kasvaessa yhtetysnopeus hidastuu kasvin sulkiessa ilmarakojaan.

 
 

7. Verson yhteytys voidaan mitataan sulkemalla se kammioon ja seuraamalla

 
 
 
 

8. Männyn hiilivuo voidaan laskea, kun tiedetään yhteyttämisen ja latvuston hengityksen voimakkuudet.

 
 

9. Kasvin hengitysnopeus määräytyy lähinnä lämpötilasta.

 
 

10. Sukkessio kuvaa ekosysteemin lajiston luonnollisia muutoksia ajan kuluessa metsikön elinkaaren varrella.

 
 

Question 1 of 10